Blog

thiet-ke-website-cong-ty

Theo thông tin mà thiết kế website OTVINA biết được thì Google và Bing tuyên bố họ đang gia tăng kích thước Site Map từ tiêu chuẩn 10MB lên đến 50MB. Hầu hết các bản đồ website không bao giờ đạt được các tập tin giới hạn kích thước 10 MB, tuy nhiên có một…