Blog

Trải qua các bài viết về tổng quan, tạo controller, tạo view, thiết kế website chuyên nghiệp sẽ cùng các bạn thảo luận về Dynamic Output.

Điểm chung của một nền tảng cho ứng dụng web là xây dựng và hiển thị Dynamic Output. Trong ASP.NET MVC đảm nhận công việc này chính là bộ điều khiển để xây dựng dữ liệu và truyền tải cho người xem, bộ điều khiển này có trách nhiệm chuyển dữ liệu cho HTML.

Một cách để truyền dữ liệu từ Controller đến view là sử dụng các đối tượng ViewBag. ViewBag một trong những thành phần của lớp cơ sở Controller, chính là một đối tượng Dynamic – động, mà bạn có thể gán thuộc tính tùy ý, làm cho những giá trị có sẵn và gán ở bất kỳ chỗ nào trong code của view. Sau đây thiết kế web chuẩn SEO mời các bạn xem ví dụ về việc lấy  một số dữ liệu Dynamic đơn giản trong HomeController.cs.

Dynamic output trong ASP.NET MVC - Thiet ke website chuyen nghiep chuan SEO

Trong ví dụ trên chúng ta đã gán giá trị cho thuộc tính ViewBag.Greeting. Thuộc tính Greeting không tồn tại cho đến thời điểm gán giá trị – điều này cho phép chúng ta truyền dữ liệu từ controller đến view một cách tự nhiên mà không cần phải xác định các lớp trước thời hạn. Chúng ta tham chiếu lại ViewBag.Greeting trong view để có được giá trị dữ liệu. Các bạn hãy cùng thiet ke website chuyen nghiep xem code trong file Index.cshtml.

Thêm ViewBag ASP.NET MVC - thiết kế website chuyên nghiệp OTVINA

ViewBag ở đây là một biểu thức Razor. Khi chúng ta gọi phương thức View trong phương thức điều khiển Index, MVC sẽ xác định tạo tin view của Index.cshtml và yêu cầu công cụ hiển thị Razor để phân tích nội dung của tập tin. Razor tìm đến các mô tả mà chúng ta thêm vào trong danh sách và xử lý chúng. Trong ví dụ này, việc xử lý các mô tả có nghĩa là chèn các giá trị được gán cho thuộc tính ViewBag.Greeting trong phương thức hành động vào View.

Chú ý: Thuộc tính chúng ta sử dụng trong controller phải trùng với tên sử dụng ở trong view. Chúng ta có thể truyền tải dử liệu thông qua controller của bạn đến view bằng cách gán giá trị cho nhiều hơn một thuộc tính. Chúng ta chạy chương trình để xem kết quả.

Kết quả chạy chương trình ASP.NET MVC 5

Lúc chúng ta chạy chương trình này máy tính của tôi đang là 16h55, kết quả hiển thị là Good afternoon.

Đến đây chúng ta đã kết thúc bài viết liên quan đến Dynamic Output, với ASP.NET MVC chúng ta có thể làm website chuyên nghiệp hơn. Mời các bạn đón đọc ở phần tiếp theo trên trang chủ của thiet ke website chuan seo OTVINA

Cảm ơn và trân trọng!