Blog

Tiếp theo phần 1: ASP.NET MVC 5 – Putting ASP.NET MVC in Context (P1) thiết kế website chuẩn SEO đến với phần 2 để bàn về vấn đề tiêu chuẩn website, công nghệ REST và quy trình phát triển phần mềm khi chúng ta làm việc với một dự án ASP.NET MVC 5.

Lập trình ASP.NET MVC 5 - Các chuẩn Web và quy trình phần mềm - Công ty thiết kế website chuyên nghiệp OTVINA.

Ngoài Microsoft, công nghệ phát triển website đã được phát triển nhanh chóng theo nhiều hướng khác nhau kể từ ngày phát hành Web Form.

Web Standards và REST.

Những tiêu chuẩn website (Web Standards) đã được tăng lên trong những năm gần đây, website thì được vận hành nhiều hơn trên nhiều thiết bị và trình duyệt theo các chuẩn như (HTML, CSS, JS…v.v),  HTML5 đã bắt đầu có mặt khắp mọi nơi trong tư duy của các nhà phát triển web khiến thế giới web ngày càng phong phú hơn. Ưu điểm của các thư viện JavaScript làm cho các tiêu chuẩn của Web ngày càng quan trọng hơn.

Chú ý: Đối với HTML5,jQuery trong loạt bài viết này chúng ta sẽ không đi sâu, cụ thể, để dễ dàng hơn khi bắt đầu học ASP.NET MVC các bạn nên chủ động tìm hiểu.

Đồng thời, REST – Representational State Transfer đã trở thành kiến trúc chủ đạo cho các ứng dụng có khả năng tương tác thông qua HTTP, hoàn toàn làm lu mờ SOAP – một công nghệ ẩn sau các tiếp cận ban đầu ASP.NET Service Web. REST mô tả một ứng dụng về tài nguyên (URI) đại diện cho các thực thể và các hoạt động tiêu chuẩn (phương thức HTTP) trên nguồn tài nguyên có sẵn.

Ví dụ: Bạn có thể sử dụng:

PUT http://www.example.com/Products/Lawnmower  hoặc DELETE http://www.example.com/Customers/Arnold-Smith

Ngày nay, các dứng dụng web không chỉ chứa HTML, thông thường sẽ sử dụng JSON hay XML và những công nghệ máy khách như AJAX và các ứng dụng điện thoại thông minh nội địa. Điều này xảy ra một cách tự nhiên với REST, loại bỏ hoàn toàn sự phân biệt giữa dịch vụ web và ứng dụng web, nhưng đòi hỏi khó khăn khi tiếp cận và xử lý các HTTP URL mà ASP.NET Web Forms không hỗ trợ.

Quy trình Agile và phát triển hướng thử nghiệm (Test – Driven Development).

Agile là quy trình phát triển phần mềm linh hoạt vượt xa khỏi tính truyền thống làm thay đổi hoàn toàn cách thức làm việc, quản lý và sản xuất phần mềm. Agile hoạt động dựa trên các nguyên tắc là iterative và incremental (phân đoạn lặp và tăng trưởng).

Quy trình phát triển phần mềm Agile- Thiết kế website chuyên nghiệp OTVINA

Test – Driven Development là một phương pháp tiếp cận nhằm mục đích phát triển phần mềm. Đi đôi với TDD là TDF ( Test First Development) và điều chỉnh mã nguồn (Refactoring). TDD và BDD là hai ví dụ về sự chặt chẽ tương đối và phát triển hành vi điều khiển. Ý tưởng đầu tiên để phát triển phần mềm của bạn là mô tả về hành vi bạn mong muốn, chính vì thế, bất cứ khi nào bạn cũng có thể xác định được tính ổn định và đúng đắn của từng ứng dụng với các công cụ kiểm tra trên nền tảng .NET để hỗ trợ TDD và BDD nhưng đối với Web Forms lại hỗ trợ không tốt.

Trên đây  là những tiêu chuẩn, quy trình chúng ta sử dụng khi phát triển một dự án ASP.NET MVC, để biết thêm chi tiết về các công nghệ và tiêu chuẩn này, các bạn có thể phản hồi ngay tại bài viết để thiết kế website chuyên nghiệp OTVINA cung cấp thêm cho bạn thông tin.

Cảm ơn và trân trọng!