Blog

Trong loạt bài về ASP.NET MVC, thiết kế website chuyên nghiệp OTVINA sẽ giới thiệu về cách tạo Controller.

Trong kiến trúc MVC, các yêu cầu gửi đến được xử lý bởi các controllers ( controllers – bộ điều khiển). Trong ASP.NET MVC, controller chỉ là những lớp C# (thường kế thừa từ System.Web.MVC, lớp controller cơ sở tích hợp trong framework).

Method – mỗi phương thức public trong một controller được gọi là phương thức hoạt động, có nghĩa rằng bạn có thể gọi nó từ web bằng những đường URL để thực hiện một hành động nào đó.

Theo tổng hợp của thiết kế website bất động sản thì quy ước của MVC thì các controllers được đặt vào thư mục Controllers tạo sẵn khi bắt đầu dự án bởi Visual Studio.

Để thêm một controller vào một Project, chúng ta thực hiện các bước như sau: Right click vào folder Controllers trong cửa sổ Solution Explorer của Visual Studio và chọn Add sau đó là Controller từ menu pop-up.

ASP.NET MVC tạo controller - Công ty thiết kế website giá rẻ OTVINA

Hộp thoại Add sẽ xuất hiện:

Chọn một tùy chọn ví dụ: Controller – Empty và chọn Add.

ASP.NET MVC - Tạo controller- Thiết kế website chuyên nghiệp chuẩn SEO

Ví dụ đặt tên là Home Controller và ý nghĩa của chúng ; Controller mặc định gọi là Home . Hoặc bạn có thể đặt tùy ý nhưng bắt buộc phải theo quy tắc đặt tên chẳng hạn như: thietkewebsitetintuc chứ k thể đặt là thiết kế website tin tức.

Tạo Controller- Công ty thiết kế website OTVINA

Visual Studio sẽ tạo một file C# mới trong thư mục Controllers gọi là HomeController.cs và tự động mở nó lên chúng ta sẽ thấy nội dung mặc định.

ASP.NET -MVC tạo controller-Công ty thiết kế website chuẩn SEO OTVINA.

Để hiểu rõ về sự thay đổi này chúng ta có thể chỉnh sửa một chút code.

ASP.NET -MVC tạo controller- công ty thiết kế website chuẩn SEO OTVINA.

ASP.NET-MVC-Tạo controller- thiết kế website chuyên nghiệp chuẩn SEO giá rẻ.

Chú ý: URL mà trình duyệt gắn với port 52678, tùy mỗi máy tính hoặc mỗi prject bạn chạy mà sẽ có số port khác nhau, cái này Visual sẽ lấy ngẫu nhiên trên máy tính của bạn khi khởi tạo Project.

Chú thích về URL trong ASP.NET MVC:

Cũng như các mô hình view và controller, các ứng dụng MVC sử dụng hệ thống đường dẫn của ASP.NET, thứ quyết định cách URL được nối với các controllers và hành động. Khi Visual Studio tạo dự án MVC, nó thêm các đường dẫn mặc định để chúng ta bắt đầu, bạn có thể yêu cầu bất cứ đường dẫn nào và chúng sẽ trỏ trực tiếp đến phương thức Index trên HomeController. Bạn có thể thử điều chỉnh các thay đổi các URL trong trình duyệt.  Bạn cũng có thể chỉnh sửa đường dẫn để trỏ đến các controller tùy ý nhưng phải cấu hình  lại trong tập tin RouteConfig.cs ở thư mục App_Start.

Thiết kế website giá rẻ hi vọng bài viết trên sẽ là nguồn tham khảo quý giá trong quá trình tìm hiểu ASP.NET MVC.

Cảm ơn và trân trọng!