Hoạt động xã hội - Công ty thiết kế website OTVINA

capture

Doanh nhân trẻ với trách nhiệm chia sẻ cùng cộng đồng và xã hội – phóng sự Đài truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trách nhiệm đối với xã hội là một công việc cần thiết phải có đối với bất kỳ doanh nhân, doanh nghiệp nào hướng tới mục tiêu hội nhập và phát…