Blog

Trong bài trước Công ty thiết kế web OTVINA và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu CodeIgniter là gì, trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt CI để bắt đầu những dòng code đầu tiên cùng CI.

Hướng dẫn cài đặt CodeIgniter

Dưới đây là các bước để cài đặt CodeIgniter

  • Bước 1: Tải về CI tại đây
  • Bước 2: Giải nén, sau khi dowwnload về công việc của bạn là giải nén và đưa lên server hoặc ở server ảo thì đưa vào htdocs( ở đây mình đang dùng XAMPP) sao cho file index.php phải nằm ở thư mục gốc của server nhé( nếu không để ở thư mục gốc sau này truy cập vào sẽ vào dạng domain/tenthumuc , cái này chắc lập trình web các bạn đã biết rồi ) <3
  • Bước 3: Mở application/config/config.php và sửa đường dẫn cơ sở ở dòng $config[‘base_url’]

Và dưới đây là thành quả của chúng ta sau khi cài đặt CI thành công

Cài đặt Codeigniter thành công

Cài đặt Codeigniter thành công

Một số lưu ý trước khi sử dụng CodeIgniter

Nếu bạn muốn bảo mật hơn cho website của mình bằng cách dấu các vị trí thư mục thì hãy đổi tên các thư mục application và system sang 1 tên khác. Nếu đã đổi tên chúng bạn cần vào thư mục index.php và cấu hình lại phần $system_path và $application_folder ở đầu file với tên mới bạn đã chọn.

Cách bảo mật tốt nhất là cả thư mục system và application trên thư mục gốc để họ không thể truy cập trực tiếp thông qua trình duyệt, bởi vì mặc định trong các folder có file .htaccess sẽ ngăn chặn điều đó.

Cấu hình CodeIgniter

Sau khi cài đặt CI việc tiếp theo của chúng ta là cấu hình 1 số phần trong CI

Cấu hình đường dẫn cơ sở( Base URL)

Là đường dẫn tới code CI của bạn. Ví dụ: http://localhost/codeigniter/ hoặc http://domaincuaban/

Để cấu hình đường dẫn cơ sở cho website bạn cần vào application/config/config.php và tìm dòng sau:
$config[‘base_url’] = ”;
thay thế nó thành
$config[‘base_url’] = ‘http://localhost/codeigniter/’;

Trong đó http://localhost/codeigniter/ chính là đường dẫn cơ sở của bạn.

Cấu hình database

Để cấu hình database bạn phải mở application/config/database.php tìm đến nội dung:

$db['default'] = array(
'dsn' => '',
'hostname' => 'localhost',
'username' => '',
'password' => '',
'database' => '',
'dbdriver' => 'mysqli',
'dbprefix' => '',
'pconnect' => FALSE,
'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
'cache_on' => FALSE,
'cachedir' => '',
'char_set' => 'utf8',
'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
'swap_pre' => '',
'encrypt' => FALSE,
'compress' => FALSE,
'stricton' => FALSE,
'failover' => array(),
'save_queries' => TRUE
);

 

Sau đó việc tiếp theo chúng ta cần làm là sửa thông tin đúng với thông tin cơ sở dữ liệu bạn sẽ sử dụng.

Vậy là cơ bản chúng ta đã xong nội dung Cài đặt CodeIginiter, các phần cài đặt khác chúng ta sẽ theo dõi trong từng bài chi tiết.

Cảm ơn các bạn và chúc các bạn học tập tốt và đừng quên chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng xem nhé!