Blog

Trong bài trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua các phần chính trong Codeigniter như:

Trong bài viết hôm nay Công ty Thiết kế website OTVINA sẽ cùng các bạn tìm hiểu về 2 phần rất quan trọng và mạnh mẽ khi bạn thiết kế website sử dụng Codeigniter

Helpers trong Codeigniter

Helpers là gì?

Helpers là những thư viện hàm được xây dựng sẵn phục vụ cho quá trình bạn làm việc/thiết kế website với Codeigniter, ngay khi bạn cài đặt Codeigniter đã hỗ trợ sẵn 1 số helpers như:

 • Url: các hàm về đường dẫn
 • Language: Ngôn ngữ
 • Form: Hàm tạo form
 • File: Upload File
 • Cookies, Captcha, Email…

Ngoài ra trong quá trình bạn thiet ke web với Codeigniter bạn hoàn toàn có thể khởi tạo Helpers cho riêng mình trong Codeigniter.

Sử dụng Helpers như nào?

Helpers thực tế chỉ là tập hợp các hàm được xây dựng sẵn để có thể sử dụng lại khi bạn cần, để sử dụng Helpers trong Codeigniter bạn chỉ cần sử dụng lệnh bên dưới tại controller muốn sử dụng:

<?php
$this->load->helper('ten_helper');
?>

Sau khi đã gọi helper ra bạn chỉ việc sử dụng bằng cách gọi các hàm mà helper đó đã xây dựng sẵn.

Ví dụ: Tạo 1 form login sử dụng Helper Form trong Codeigniter

1. Controller: Tạo controller Login

<?php
class Login extends CI_Controller{
public function __construct(){
$this->load->helper('form');// gọi helper form
}
public function login(){
$this->load->view('themes/loginform');//gọi views loginform ra
}
}
?>

2. View: loginform.php

<?php
form_open('user/checklogin');//khởi tạo form
?>

Như vậy chúng ta sẽ tạo được 1 form như sau mà không phải gõ HTML:

<form action="user/checklogin" method="post accept-charset="utf-8"></form>

Ngoài ra bạn có thể gọi 1 lúc nhiều help nếu website của bạn thật sự cần sử dụng bằng cách:

<?php
$array= array('url','form');
$this->load->helper($array);
?>

Helpers tự xây dựng

Để xây dựng 1 helpers sử dụng cho việc thiết kế web với Codeigniter bạn vào thư mục application/helpers tạo file mới định dạng: tenhelper_helper.php

 • Với tenhelper: Đặt tùy ý không trùng với những helper đã có.
 • Bắt buộc hậu tố _helper phía sau.
 • Nội dung của file chính là các hàm sẽ sử dụng nhiều lần.

Tìm hiểu Libraries/Library

Library là những thư viện class được xây dựng sẵn hoặc do chúng ta tự tạo sử dụng trên ứng dụng Codeigniter của bạn ví dụ như 1 số Library có sẵn trong Codeigniter:

 • Session: Class thao tác với Session trong Codeigniter
 • Form_validation: Class kiểm tra lỗi form
 • Database: Class Thao tác với Database trong Codeigniter

Sử dụng Library trong Codeigniter

Trước khi bắt đầu sử dụng Library trong Codeigniter việc đầu tiên là bạn cần gọi thư viện ra bằng cách:

<?php
$this->load->library('ten_library');
?>

Do Library là tập hợp những thư viện class nên khi đã gọi ra rồi chúng ta cần gọi phương thức sẽ sử dụng bằng cách

<?php
$this->ten_library->ten_phuong_thuc();
?>

Ví dụ: Như trong bài Thao tác với database trong Codeigniter

Để lấy dữ liệu từ 1 bảng ta sử dụng:

<?php
$this->db->get('ten_bang');
?>

Trong đó: db chính là tên thư viện( database) và get() là phương thức của thư viện này.

Tạo 1 library mới

Để tạo 1 library bạn vào thư mục application/libraries tạo 1 file với định dạng: tenlibrary.php trong đó cần lưu ý:

 • Tên library viết thường.
 • Nội dung file là các class và phương thức.
 • Tên class phải viết giống tên file nhưng viết hoa chữ cái đầu.

Load nhiều library

Trong quá trình sử dụng Codeigniter để thiết kế website trong 1 thời điểm bạn sẽ phải load nhiều library tương tự như helper, để load nhiều helper bạn sử dụng 1 mảng các library sau đó load như bình thường.

<?php
$array= array('database','form_validation');
$this->load->library($array);
?>

Tự động gọi Libraries và Helpers

Khi sử dụng Codeigniter để làm website sẽ có những Helpers hoặc Library bạn sẽ sử dụng đi sử dụng lại vậy để thuận tiện và tránh việc lặp lại nhiều lần bạn có thể gọi tư động bằng cách: Mở file application/config/autoload.php tìm đến dòng

$autoload['helpers']=array();

$autoload['libraries']=array();

sau đó thêm các helpers và libraries bạn muốn tự động load.

Ví dụ:

$autoload['libraries']=array('form_validation','session','database');

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cách gọi và sử dụng Libraries, do trong CI có khá nhiều Libraries và Helpers và lượng kiến thức nhiều nên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chúng ở các bài tiếp trong loại Series bài viết về Codeigniter!

Chúc các bạn học vui! <3