Ứng dụng TNU Social

Mô tả dự án

Ứng dụng TNU Social là ứng dụng tra cứu điểm thi, lịch thi, lịch học và các thông tin từ trường học cung cấp cho các Trường ĐH trực thuộc ĐH Thái Nguyên